1. Veronika Zapletalová

Zámek Veleslavín

Voda je symbolem života krajiny, má moc obnovit fyzické i psychické funkce lokálního ekosystému včetně jeho lidských obyvatel. V areálu a v okolí zámku Veleslavín, jehož osudy dlouhodobě sleduje, se proto autorka zaměřila na zanedbané vodní prvky ztracené v dříve kultivované, dnes zpustlé, městské přírodě. S cílem obnovit a zviditelnit místa kdysi významných zdrojů vody i odpočinku iniciovala sousedské „čištění zámeckého jezírka“. Hlavním projevem neviditelných organických procesů v krajině se však v její rozsáhlé instalaci staly kolonie hub odlitých z lokálně nalezených odpadků do betonu, které jakoby svou přítomností žádaly o pozornost a péči.

Veleslavín Chateau

Water is a symbol of the life of the landscape; it has the power to restore the physical and psychological functions of the local ecosystem, including those of its human inhabitants. In the grounds and in the surroundings of Veleslavín Chateau, whose fate she has been following for a long time, the artist has therefore focused on neglected water features lost in formerly cultivated, now desolate, urban nature. In order to restore and make visible the sites of once important sources of water and recreation, she initiated a “cleaning of the Chateau pond” by people living in the vicinity of the Chateau. However, in her large-scale installation, the main manifestation of the invisible organic processes in the landscape are colonies of fungi made from locally found melted plastic trash cast into concrete moulds, which seemed to demand attention and care by their presence.

1. Veronika Zapletalová

Zámek Veleslavín

Voda je symbolem života krajiny, má moc obnovit fyzické i psychické funkce lokálního ekosystému včetně jeho lidských obyvatel. V areálu a v okolí zámku Veleslavín, jehož osudy dlouhodobě sleduje, se proto autorka zaměřila na zanedbané vodní prvky ztracené v dříve kultivované, dnes zpustlé, městské přírodě. S cílem obnovit a zviditelnit místa kdysi významných zdrojů vody i odpočinku iniciovala sousedské „čištění zámeckého jezírka“. Hlavním projevem neviditelných organických procesů v krajině se však v její rozsáhlé instalaci staly kolonie hub odlitých z lokálně nalezených odpadků do betonu, které jakoby svou přítomností žádaly o pozornost a péči.

Veleslavín Chateau

Water is a symbol of the life of the landscape; it has the power to restore the physical and psychological functions of the local ecosystem, including those of its human inhabitants. In the grounds and in the surroundings of Veleslavín Chateau, whose fate she has been following for a long time, the artist has therefore focused on neglected water features lost in formerly cultivated, now desolate, urban nature. In order to restore and make visible the sites of once important sources of water and recreation, she initiated a “cleaning of the Chateau pond” by people living in the vicinity of the Chateau. However, in her large-scale installation, the main manifestation of the invisible organic processes in the landscape are colonies of fungi made from locally found melted plastic trash cast into concrete moulds, which seemed to demand attention and care by their presence.