6. Richard Wiesner

Projev

Instalace kovové ozvučené tribuny se nachází na Letenské pláni, na konci písečné plochy nejdále u Letné, Praha 7. Bude zde umístěna do 14. 7. 2021, jedná se o prodloužení. Omluvte prosím případné technické závady zvukové aparatury, které jsou důsledkem nestabilního technického zázemí.

Smyslem instalace individuální řečnické tribuny s vestavěnou zvukovou aparaturou na Letenské pláni je snaha dát každému z obyvatel či návštěvníků Prahy symbolickou možnost vyslat vzkaz do světa vlastním mluveným projevem. Přes zdánlivě již etablovanou demokratickou strukturu je svoboda slova stále nesamozřejmým a často opomíjeným právem, které navíc významně trpí pandemickými omezeními. Navzdory vnějším překážkám je však třeba nevyslovovat svůj názor jen doma nebo v manipulativním prostředí sociálních sítí, ale veřejně, a zároveň formy tohoto projevu kultivovat veřejnou debatou. Instalace také reaguje na aktuální omezení možností veřejného projevu, zejména demonstrací, vlivem opatření při pandemii Covid 19.

Richard Wiesner, žijící na Praze 7, je bytostně angažovaný umělec, pro kterého je veřejný prostor základní komunikační a tvůrčí platformou. Ve své tvorbě se kriticky vyjadřuje k různým sociopolitickým situacím, přičemž často poukazuje na odvrácené stránky našeho často rezignovaného fungování v účelově, ať již ve smyslu komerčních nebo ideokratických zájmů, nastaveném nebo ohýbaném systému. Naše bezděčně nekritické jednání je často důsledkem nemožnosti tyto systémy v běžném životě obejít, ale i nemožnosti tyto komplikované situace pojmenovat.

Speech

The purpose of the installation of an individual rostrum with built-in sound equipment on Letná Plain is to give each of the inhabitants of Prague a symbolic opportunity to send a message to the world by making their own speech. Despite the seemingly already established democratic structure, freedom of speech is still an uncertain and often neglected right which, moreover, suffers significantly due to the pandemic limitations. Despite external obstacles, however, it is necessary not only to express one’s opinion at home or in the manipulative environment of social networks, but also to express it publicly and to cultivate the forms of this expression through public debate.

6. Richard Wiesner

Projev

Instalace kovové ozvučené tribuny se nachází na Letenské pláni, na konci písečné plochy nejdále u Letné, Praha 7. Bude zde umístěna do 14. 7. 2021, jedná se o prodloužení. Omluvte prosím případné technické závady zvukové aparatury, které jsou důsledkem nestabilního technického zázemí.

Smyslem instalace individuální řečnické tribuny s vestavěnou zvukovou aparaturou na Letenské pláni je snaha dát každému z obyvatel či návštěvníků Prahy symbolickou možnost vyslat vzkaz do světa vlastním mluveným projevem. Přes zdánlivě již etablovanou demokratickou strukturu je svoboda slova stále nesamozřejmým a často opomíjeným právem, které navíc významně trpí pandemickými omezeními. Navzdory vnějším překážkám je však třeba nevyslovovat svůj názor jen doma nebo v manipulativním prostředí sociálních sítí, ale veřejně, a zároveň formy tohoto projevu kultivovat veřejnou debatou. Instalace také reaguje na aktuální omezení možností veřejného projevu, zejména demonstrací, vlivem opatření při pandemii Covid 19.

Richard Wiesner, žijící na Praze 7, je bytostně angažovaný umělec, pro kterého je veřejný prostor základní komunikační a tvůrčí platformou. Ve své tvorbě se kriticky vyjadřuje k různým sociopolitickým situacím, přičemž často poukazuje na odvrácené stránky našeho často rezignovaného fungování v účelově, ať již ve smyslu komerčních nebo ideokratických zájmů, nastaveném nebo ohýbaném systému. Naše bezděčně nekritické jednání je často důsledkem nemožnosti tyto systémy v běžném životě obejít, ale i nemožnosti tyto komplikované situace pojmenovat.

Speech

The purpose of the installation of an individual rostrum with built-in sound equipment on Letná Plain is to give each of the inhabitants of Prague a symbolic opportunity to send a message to the world by making their own speech. Despite the seemingly already established democratic structure, freedom of speech is still an uncertain and often neglected right which, moreover, suffers significantly due to the pandemic limitations. Despite external obstacles, however, it is necessary not only to express one’s opinion at home or in the manipulative environment of social networks, but also to express it publicly and to cultivate the forms of this expression through public debate.