5. Tomáš Svoboda

Letenská pláň

Nápis „SVOBOBU“ je dlouhý asi 350 metrů a rozprostírá se po ploše Letenské pláně – v neupravené písečné části naproti stadionu Sparty, od vjezdu do tunelu dále směrem k Letné, Praha 7

Dílo bylo vytvořeno 6. 6. 2021 a od té doby mizí vlivem počasí a rostoucí flóry… Záznam z procesu tvorby je umístěn na webu festivalu m3.

Letenská pláň je prázdným místem, které se díky lidské činnosti plní dočasným obsahem: pouštění draků, demonstrace, cirkus, sport, koncert, přehlídka. Zájem Tomáše Svobody se váže k systémům a principům fungování současných i již minulých mechanismů moci, médií a komunikace, jejich sociálních a psychologických zákonitostí. Zpětný pohled na historické polohy manifestací na Letenské pláni od Prvních májů, přes vojenské přehlídky, po Sametovou revoluci a demonstrace Milionu chvilek, ale také na stav parlamentní demokracie v naší zemi, inspiroval autora k dočasné intervenci – zapsání motivu defektního sloganu („SVOBOBU“) do písku pláně. Nejde o dlouho trvající dílo. Jde o událost – možná další z těch, které nenápadně formují podobu naší aktuální identity.

Tomáš Svoboda, konceptuální umělec a obyvatel Prahy 7, pracuje nejčastěji s novými médii, ale velmi často také s textem, fotografií a příležitostně i s kresbou, malbou nebo libovolnou instalací. Zajímá ho více umění, které je analytické v přístupu ke konkrétním fenoménům. Zajímá ho, zda umělci ve spolupráci s neumělci někdy něco dlouhodobě vyřešili, posunuli k lepšímu.

Letná Plain

Letná Plain is an empty space that is filled with temporary content, thanks to human activity: kite flying, demonstrations, circuses, sports, concerts, parades. Tomáš Svoboda’s interest focuses on the systems and principles of the current and past mechanisms of power, media and communication, and their social and psychological laws. A retrospective look at the historical positions of demonstrations on Letná Plain, from the May Day celebrations under the communist regime, through military parades, to the Velvet Revolution and the Million Moments for Democracy demonstrations, inspired the artist to temporarily intervene – to inscribe the motif of a defective slogan in the sand of the plain.

5. Tomáš Svoboda

Letenská pláň

Nápis „SVOBOBU“ je dlouhý asi 350 metrů a rozprostírá se po ploše Letenské pláně – v neupravené písečné části naproti stadionu Sparty, od vjezdu do tunelu dále směrem k Letné, Praha 7

Dílo bylo vytvořeno 6. 6. 2021 a od té doby mizí vlivem počasí a rostoucí flóry… Záznam z procesu tvorby je umístěn na webu festivalu m3.

Letenská pláň je prázdným místem, které se díky lidské činnosti plní dočasným obsahem: pouštění draků, demonstrace, cirkus, sport, koncert, přehlídka. Zájem Tomáše Svobody se váže k systémům a principům fungování současných i již minulých mechanismů moci, médií a komunikace, jejich sociálních a psychologických zákonitostí. Zpětný pohled na historické polohy manifestací na Letenské pláni od Prvních májů, přes vojenské přehlídky, po Sametovou revoluci a demonstrace Milionu chvilek, ale také na stav parlamentní demokracie v naší zemi, inspiroval autora k dočasné intervenci – zapsání motivu defektního sloganu („SVOBOBU“) do písku pláně. Nejde o dlouho trvající dílo. Jde o událost – možná další z těch, které nenápadně formují podobu naší aktuální identity.

Tomáš Svoboda, konceptuální umělec a obyvatel Prahy 7, pracuje nejčastěji s novými médii, ale velmi často také s textem, fotografií a příležitostně i s kresbou, malbou nebo libovolnou instalací. Zajímá ho více umění, které je analytické v přístupu ke konkrétním fenoménům. Zajímá ho, zda umělci ve spolupráci s neumělci někdy něco dlouhodobě vyřešili, posunuli k lepšímu.

Letná Plain

Letná Plain is an empty space that is filled with temporary content, thanks to human activity: kite flying, demonstrations, circuses, sports, concerts, parades. Tomáš Svoboda’s interest focuses on the systems and principles of the current and past mechanisms of power, media and communication, and their social and psychological laws. A retrospective look at the historical positions of demonstrations on Letná Plain, from the May Day celebrations under the communist regime, through military parades, to the Velvet Revolution and the Million Moments for Democracy demonstrations, inspired the artist to temporarily intervene – to inscribe the motif of a defective slogan in the sand of the plain.