4. Milan Mikuláštík

Odstranění a vytyčení

Kde: mezi ulicí Milady Horákové a Na Špejcharu, Praha 6, uprostřed tramvajové točny

Místem uměleckého průzkumu a instalace Milana Mikuláštíka je velká část území Letenských sadů v okolí dnešní tramvajové točny na Špejchaře. V centru točny se nachází, dnes skrytý, tři metry vysoký pomník areálu Kolonky, ubytovny pro chudé studenty, vztyčený v revoluční den, 17. listopadu 1989. Dílo Milana Mikuláštíka spočívá v zakrytí tohoto pomníku, patrně posledního, který vznikl za minulého režimu. Vyvolává otazníky nejen nad historií místa, ale také zamyšlení nad problematikou uchovávání architektonických a historických hodnot ve veřejném prostoru v kontextu proměňujících se politických podmínek. Zakrytím pomníku přitahuje umělec pozornost k jeho významu. Paradoxně tímto gestem a metodou umělecké archeologie, odkrývá vrstvy kulturního a sociálního vývoje místa, jehož původní charakter zanikl téměř beze stop. Rozsáhlý komplex dřevěných budov v rondokubistickém stylu byl přitom místem mimořádného významu. Byl postaven z iniciativy a na náklady podnikatele Vácslava Havla podle plánů architekta Miloše Vaněčka v roce 1920, a stál zde až do 70. let 20. století. Jeho deset, později devět budov mělo ubytovací kapacitu až pro šest tisíc studentů a bydlelo zde nejméně dvě stě padesát studentů Akademie výtvarných umění.

Součástí díla je záměr performativního vytyčení půdorysu areálu Kolonky ve spolupráci s pamětníky a geodety, který, společně s odkrytím pomníku, proběhne 15. září 2021 v rámci doprovodného programu festivalu m3 pod názvem Vytyčení.

Milan Mikuláštík je autorem konceptuálních, často multimediálních instalací, kriticky pracujících s aktuálními sociálně a genderově i politicky zaměřenými obsahy a kontexty. Žije na Praze 7 a je hlavním kurátorem Galerie Národní technické knihovny na Praze 6.

Removal and Delineation

The site of the artistic research and installation of the artist is a large part of the Letenské Sady area around the tram terminus at Špejchar. In the centre of the turning loop, there is a three-metre high monument erected on 17 November 1989, to commemorate the Kolonka site, a dormitory for poor students. The large complex of wooden buildings in the Rondocubist style was built on the initiative and at the expense of the entrepreneur Václav Havel in 1920, according to plans by architect Miloš Vaněček, and stood here until the 1970s. The work consists in covering up this monument, probably the last one created during the previous regime. It raises question marks not only about the history of the site, but also reflects on the issue of preserving architectural and historical values in public space in the context of changing political conditions. Part of the work is the intention to performatively delineate the ground plan of the Kolonka site in collaboration with former residents and surveyors.

4. Milan Mikuláštík

Odstranění a vytyčení

Kde: mezi ulicí Milady Horákové a Na Špejcharu, Praha 6, uprostřed tramvajové točny

Místem uměleckého průzkumu a instalace Milana Mikuláštíka je velká část území Letenských sadů v okolí dnešní tramvajové točny na Špejchaře. V centru točny se nachází, dnes skrytý, tři metry vysoký pomník areálu Kolonky, ubytovny pro chudé studenty, vztyčený v revoluční den, 17. listopadu 1989. Dílo Milana Mikuláštíka spočívá v zakrytí tohoto pomníku, patrně posledního, který vznikl za minulého režimu. Vyvolává otazníky nejen nad historií místa, ale také zamyšlení nad problematikou uchovávání architektonických a historických hodnot ve veřejném prostoru v kontextu proměňujících se politických podmínek. Zakrytím pomníku přitahuje umělec pozornost k jeho významu. Paradoxně tímto gestem a metodou umělecké archeologie, odkrývá vrstvy kulturního a sociálního vývoje místa, jehož původní charakter zanikl téměř beze stop. Rozsáhlý komplex dřevěných budov v rondokubistickém stylu byl přitom místem mimořádného významu. Byl postaven z iniciativy a na náklady podnikatele Vácslava Havla podle plánů architekta Miloše Vaněčka v roce 1920, a stál zde až do 70. let 20. století. Jeho deset, později devět budov mělo ubytovací kapacitu až pro šest tisíc studentů a bydlelo zde nejméně dvě stě padesát studentů Akademie výtvarných umění.

Součástí díla je záměr performativního vytyčení půdorysu areálu Kolonky ve spolupráci s pamětníky a geodety, který, společně s odkrytím pomníku, proběhne 15. září 2021 v rámci doprovodného programu festivalu m3 pod názvem Vytyčení.

Milan Mikuláštík je autorem konceptuálních, často multimediálních instalací, kriticky pracujících s aktuálními sociálně a genderově i politicky zaměřenými obsahy a kontexty. Žije na Praze 7 a je hlavním kurátorem Galerie Národní technické knihovny na Praze 6.

Removal and Delineation

The site of the artistic research and installation of the artist is a large part of the Letenské Sady area around the tram terminus at Špejchar. In the centre of the turning loop, there is a three-metre high monument erected on 17 November 1989, to commemorate the Kolonka site, a dormitory for poor students. The large complex of wooden buildings in the Rondocubist style was built on the initiative and at the expense of the entrepreneur Václav Havel in 1920, according to plans by architect Miloš Vaněček, and stood here until the 1970s. The work consists in covering up this monument, probably the last one created during the previous regime. It raises question marks not only about the history of the site, but also reflects on the issue of preserving architectural and historical values in public space in the context of changing political conditions. Part of the work is the intention to performatively delineate the ground plan of the Kolonka site in collaboration with former residents and surveyors.