12. Rafani

Kibbo Kift

Skupinová performance: 30. 6. v 15:00

Kde: zelená plocha vedle železniční trati, 150 m od stanice metra Hradčanská směrem k Prašnému mostu (na úrovni nádraží Praha Dejvice), Praha 6

Účinkují: skupina Rafani a Dan Kranich
Vhodné pro všechny, zejména pro děti od 7 do 13 let.
Délka trvání: 30-45 min

O využití zeleného pásu táhnoucího se od stanice metra Hradčanská po Prašný most se vede řadu let bezvýsledná politická debata. Jednou z variant byla stavba nové rozsáhlé budovy Národní galerie. Umělecká skupina Rafani a herec Jan Kranich uskuteční v tomto místě, které je v procesu hledání svého nového obsahu, asi hodinovou autorskou performance

na motivy rituálů avantgardního hnutí Kibbo Kift. Hnutí Kindred of the Kibbo Kift, které založil v Británii v roce 1920 John Hargrave, postavilo svůj program a umělecký projev na nezvyklé směsi archaických a velmi progresivních kulturních motivů: na holistické vizi světa, pacifismu a soužití s přírodou vnímanou všemi smysly. Ve svých umělecky pojatých rituálech využívali gesta, vyjadřující základní lidské vztahy a kulturní vzorce, která se opakují v různých náboženských, kulturních, politických i náboženských situacích napříč dějinami i národy.

Skupina Rafanů je ve své performanci prezentuje v podobě moderované choreografie vtělené do formálního rámce současného zábavného animačního programu pro děti.

Skupina Rafani zaujímá na české umělecké scéně výjimečnou pozici svým dlouhodobě konzistentním politicky a společensky angažovaným přístupem k tvorbě. Od svého vzniku v roce 2000 se skupina věnuje otázkám morálky, zodpovědnosti a kolektivní historické paměti. Mezi témata, kterým se Rafani věnují, patří traumatické momenty české historie, jakým je například vyhnání sudetských Němců, problém rasové nesnášenlivosti a neonacismu, a národní identity v nově se sjednocující Evropě.

Kibbo Kift

An artistic performance in which members of the Rafani group will present a choreographed dance based on the rituals of the avant-garde Kibbo Kift movement. Founded in Britain in 1920 by John Hargrave, the Kindred of the Kibbo Kift movement built its programme and artistic expression on an unusual blend of archaic and very progressive cultural motifs: a holistic vision of the world, pacifism, and coexistence with nature perceived through all the senses.

12. Rafani

Kibbo Kift

Nápis „SVOBOBU“ je dlouhý asi 350 metrů a rozprostírá se po ploše Letenské pláně – v neupravené písečné části naproti stadionu Sparty, od vjezdu do tunelu dále směrem k Letné, Praha 7.

(foto: Jan Rasch)

Dílo bylo vytvořeno 6. 6. 2021 a od té doby mizí vlivem počasí a rostoucí flóry… Záznam z procesu tvorby je umístěn na webu festivalu m3.

(foto: Jan Rasch)

Letenská pláň je prázdným místem, které se díky lidské činnosti plní dočasným obsahem: pouštění draků, demonstrace, cirkus, sport, koncert, přehlídka. Zájem Tomáše Svobody se váže k systémům a principům fungování současných i již minulých mechanismů moci, médií a komunikace, jejich sociálních a psychologických zákonitostí. Zpětný pohled na historické polohy manifestací na Letenské pláni od Prvních májů, přes vojenské přehlídky, po Sametovou revoluci a demonstrace Milionu chvilek, ale také na stav parlamentní demokracie v naší zemi, inspiroval autora k dočasné intervenci – zapsání motivu defektního sloganu („SVOBOBU“) do písku pláně. Nejde o dlouho trvající dílo. Jde o událost – možná další z těch, které nenápadně formují podobu naší aktuální identity.

foto: Jan Rasch)

Tomáš Svoboda, konceptuální umělec a obyvatel Prahy 7, pracuje nejčastěji s novými médii, ale velmi často také s textem, fotografií a příležitostně i s kresbou, malbou nebo libovolnou instalací. Zajímá ho více umění, které je analytické v přístupu ke konkrétním fenoménům. Zajímá ho, zda umělci ve spolupráci s neumělci někdy něco dlouhodobě vyřešili, posunuli k lepšímu.

(foto: Jan Rasch)

Kibbo Kift

An artistic performance in which members of the Rafani group will present a choreographed dance based on the rituals of the avant-garde Kibbo Kift movement. Founded in Britain in 1920 by John Hargrave, the Kindred of the Kibbo Kift movement built its programme and artistic expression on an unusual blend of archaic and very progressive cultural motifs: a holistic vision of the world, pacifism, and coexistence with nature perceived through all the senses.