13. Janek Rous

Solitér

Ve Struhách 46-48 (parková plocha mezi ulicemi Ve Struhách a Jednořadá – ve střední části), Praha 6  

Zvuková instalace Janka Rouse, připravená pro městský pozemek přiléhající k družstevním domům Ve Struhách, má fyzickou podobu designového zahradního posezení kolem nově zasazeného ořešáku. Toto „nové místo“ je určeno zejména pro příležitostné komunitní setkávání. V rámci festivalu m3 ale slouží také širší veřejnosti jako médium nesoucí skrytou zprávu: poodkrývá zasuté vrstvy paměti místa, definovaného již zapomenutými příběhy kolektivních občanských iniciativ v tomto místě před mnoha desetiletími. Zvukový záznam monologu ženy, popisující okolnosti budování družstevního bydlení však není prostým dokumentem.

Ačkoliv tak obsah zvukového díla vznikl především na základě rozhovorů s pamětníky, jeho umělecká nadstavba vnáší do jeho interpretací řadu znejišťujících momentů a otázek. Instalace je určena jak místním obyvatelům, jimž odhaluje genezi jejich domovů, tak návštěvníkům zvenčí, které může překvapit rozsahem participativních aktivit předchozích generací.

Janek Rous je audiovizuální umělec vytvářející monumentální filmové i pouze zvukové eseje, obsahující prvky absurdity i humoru, vždy však založené na rozsáhlém a detailním studiu zpracovaných témat s psychologickým i sociálním podtextem. Jeho díla přinášejí poznání nových souvislostí skrze práci s fikcí, jemnou manipulací a paradoxem.Je také mnohaletým členem, dnes i hlavním dramaturgem, redakce TV Artyčok a obyvatelem Prahy 6 Bubenče.

Hlas – Anita Krausová
Zvuková kompozice – Michal Cáb

Soliter

The work for the municipal land managed by the cooperative, adjacent to the Ve Struhách cooperative houses, takes the physical form of a garden seating area – a community gathering place. However, this place is also an audio installation that carries a hidden message: it reveals the buried layers of the memory of a place defined by the now forgotten stories of collective civic initiatives in this place many decades ago. The work is primarily based on interviews with surviving witnesses and is intended for both local residents, to whom it reveals the genesis of their homes, and for visitors from outside, who may be surprised by the extent of the participatory activities of previous generations.

Voice – Anita Krausová
Sound composition – Michal Cáb

13. Janek Rous

Solitér

Ve Struhách 46-48 (parková plocha mezi ulicemi Ve Struhách a Jednořadá – ve střední části), Praha 6  

Zvuková instalace Janka Rouse, připravená pro městský pozemek přiléhající k družstevním domům Ve Struhách, má fyzickou podobu designového zahradního posezení kolem nově zasazeného ořešáku. Toto „nové místo“ je určeno zejména pro příležitostné komunitní setkávání. V rámci festivalu m3 ale slouží také širší veřejnosti jako médium nesoucí skrytou zprávu: poodkrývá zasuté vrstvy paměti místa, definovaného již zapomenutými příběhy kolektivních občanských iniciativ v tomto místě před mnoha desetiletími. Zvukový záznam monologu ženy, popisující okolnosti budování družstevního bydlení však není prostým dokumentem.

Ačkoliv tak obsah zvukového díla vznikl především na základě rozhovorů s pamětníky, jeho umělecká nadstavba vnáší do jeho interpretací řadu znejišťujících momentů a otázek. Instalace je určena jak místním obyvatelům, jimž odhaluje genezi jejich domovů, tak návštěvníkům zvenčí, které může překvapit rozsahem participativních aktivit předchozích generací.

Janek Rous je audiovizuální umělec vytvářející monumentální filmové i pouze zvukové eseje, obsahující prvky absurdity i humoru, vždy však založené na rozsáhlém a detailním studiu zpracovaných témat s psychologickým i sociálním podtextem. Jeho díla přinášejí poznání nových souvislostí skrze práci s fikcí, jemnou manipulací a paradoxem.Je také mnohaletým členem, dnes i hlavním dramaturgem, redakce TV Artyčok a obyvatelem Prahy 6 Bubenče.

Hlas – Anita Krausová
Zvuková kompozice – Michal Cáb

Soliter

The work for the municipal land managed by the cooperative, adjacent to the Ve Struhách cooperative houses, takes the physical form of a garden seating area – a community gathering place. However, this place is also an audio installation that carries a hidden message: it reveals the buried layers of the memory of a place defined by the now forgotten stories of collective civic initiatives in this place many decades ago. The work is primarily based on interviews with surviving witnesses and is intended for both local residents, to whom it reveals the genesis of their homes, and for visitors from outside, who may be surprised by the extent of the participatory activities of previous generations.

Voice – Anita Krausová
Sound composition – Michal Cáb