3. Matouš Lipus a kol.*

Kafkův ateliér

Zahrada i ateliér jsou přístupné vždy v neděli 11:00-17:00, v pondělí 14:00-18:00, jiné dny po předchozí domluvě nebo v rámci některé z mnoha veřejných akcí (viz program festivalu m3).

Účastníci projektu: Matouš Lipus, Aleš Novák, Viktor Dedek, Irena Iškievová, Daniel Dlouhý, Tereza Tomanová, Viktor Kákoš, Nico Prokop, Slávka Hajdeckerová, Stanislav Karoli, Klára Jakešová, Alois Yang, Aliaksandra Yakubouskaya

“Kafkárna” je objekt bývalého ateliéru sochaře Bohumila Kafky, který je už téměř sto let kontinuálně využíván pro tvorbu realizací uměleckých děl určených především do veřejného prostoru. Svému účelu slouží kontinuálně již téměř století: za první republiky jako místo velké autorské sochařské hutě, přes sochařskou dílnu Díla v rámci centrálního komunistického institucionálního systému, po využití coby školního ateliéru sochařství UMPRUM od raných 90. let dodnes. Pracoval zde kromě Bohumila Kafky také například Otakar Švec, Jan Axman, Jiří Janoušek, Jan Klimeš, Hugo Demartini, Jan Hendrych, Kurt Gebauer, a desítky dalších.

Zázemí Kafkárny vždy sloužilo a k produkci uměleckých děl, určených k umístění jinde, ať už šlo o realizace pomníků, soch, umění, nebo přípravu instalací výstav. Proto sochař Matouš Lipus navrhl realizaci komunitního projektu, v jehož rámci se současní uživatelé prostoru, zejména studenti a absolventi různých ateliérů UMPRUM, pokusí vrátit prostoru zpět něco z toho, co si předchozí generace spíše jen braly. Třináct mladých umělců zde tak uskutečnilo drobné umělecké intervence v jeho starobylé zahradě, která po desítiletí slouží především jako odkladiště starých soch. Jezírko, vodní nádrž, trvalkové záhony, rozsáhlý bivak na stromě, hráčský stůl, obrazy a fotografie, performance, koncerty, pikniky a řada další uměleckých setkání a realizací přináší pozornost a užitek dříve nepřístupnému místu. Podle letáku s mapou je možné odhalovat v areálu výsledky drobných uměleckých iniciativ: akvadukt rozvádějící vodu z rozlehlé střechy ateliéru do zahrady, trvalkové záhony, posed, skleník hráčský stůl, dílny, jídla, obrazy, kresby i fotografie, koncert a performance, opravy starých soch, a další zásahy přinášející užitek místu. Cílem skupinového projektu je nejen ukázat veřejnosti ateliér a jeho půvabnou zahradu jako živé a jedinečné prostředí, ale také odhalit část paměti a nezmapované historie místa. V rámci tohoto záměru Matouš Lipus společně s kurátorkou Jitkou Hlaváčkovou uskutečnili již řadu rozhovorů s bývalými uživateli a pamětníky dřívějších období Kafkárny, z nichž chtějí vytvořit základ pro její historický portrét.

Matouš Lipus je sochařem, autorem několika děl ve veřejném prostoru, a v současné době také správcem objektu Kafkárna – ateliéru veškerého sochařství UMPRUM v Praze na Hradčanech, založeného zde sochařem Kurtem Gebauerem.

Kafka’s Studio

The “Kafkárna” is the building of the former studio of the sculptor Bohumil Kafka, which has been continuously used for almost a hundred years for the creation of works of art intended primarily for public space. Since 1990, it has been used by the sculpture studio of the Academy of Arts, Architecture and Design (UMPRUM). The sculptor Matouš Lipus and thirteen other artists have made small artistic interventions in its ancient garden which has served mainly as a repository for old sculptures for decades. An aqueduct, beds of perennial flowers, a bivouac in a tree, a greenhouse, a gaming table, paintings and photographs, an artist’s book of photographs, performances and other artistic actions bring attention and benefits to a neglected place.

*Matouš Lipus, Aleš Novák, Viktor Dedek, Irena Iškievová, Daniel Dlouhý, Tereza Tomanová, Viktor Kákoš, Nico Prokop, Vojtěch Hlaváček, Slávka Hajdeckerová, Stanislav Karoli, Klára Jakešová, Alois Yang, Aliaksandra Yakubouskaya

3. Matouš Lipus a kol.*

Kafkův ateliér

Zahrada i ateliér jsou přístupné vždy v neděli 11:00-17:00, v pondělí 14:00-18:00, jiné dny po předchozí domluvě nebo v rámci některé z mnoha veřejných akcí (viz program festivalu m3).

Účastníci projektu: Matouš Lipus, Aleš Novák, Viktor Dedek, Irena Iškievová, Daniel Dlouhý, Tereza Tomanová, Viktor Kákoš, Nico Prokop, Slávka Hajdeckerová, Stanislav Karoli, Klára Jakešová, Alois Yang, Aliaksandra Yakubouskaya

“Kafkárna” je objekt bývalého ateliéru sochaře Bohumila Kafky, který je už téměř sto let kontinuálně využíván pro tvorbu realizací uměleckých děl určených především do veřejného prostoru. Svému účelu slouží kontinuálně již téměř století: za první republiky jako místo velké autorské sochařské hutě, přes sochařskou dílnu Díla v rámci centrálního komunistického institucionálního systému, po využití coby školního ateliéru sochařství UMPRUM od raných 90. let dodnes. Pracoval zde kromě Bohumila Kafky také například Otakar Švec, Jan Axman, Jiří Janoušek, Jan Klimeš, Hugo Demartini, Jan Hendrych, Kurt Gebauer, a desítky dalších.

Zázemí Kafkárny vždy sloužilo a k produkci uměleckých děl, určených k umístění jinde, ať už šlo o realizace pomníků, soch, umění, nebo přípravu instalací výstav. Proto sochař Matouš Lipus navrhl realizaci komunitního projektu, v jehož rámci se současní uživatelé prostoru, zejména studenti a absolventi různých ateliérů UMPRUM, pokusí vrátit prostoru zpět něco z toho, co si předchozí generace spíše jen braly. Třináct mladých umělců zde tak uskutečnilo drobné umělecké intervence v jeho starobylé zahradě, která po desítiletí slouží především jako odkladiště starých soch. Jezírko, vodní nádrž, trvalkové záhony, rozsáhlý bivak na stromě, hráčský stůl, obrazy a fotografie, performance, koncerty, pikniky a řada další uměleckých setkání a realizací přináší pozornost a užitek dříve nepřístupnému místu. Podle letáku s mapou je možné odhalovat v areálu výsledky drobných uměleckých iniciativ: akvadukt rozvádějící vodu z rozlehlé střechy ateliéru do zahrady, trvalkové záhony, posed, skleník hráčský stůl, dílny, jídla, obrazy, kresby i fotografie, koncert a performance, opravy starých soch, a další zásahy přinášející užitek místu. Cílem skupinového projektu je nejen ukázat veřejnosti ateliér a jeho půvabnou zahradu jako živé a jedinečné prostředí, ale také odhalit část paměti a nezmapované historie místa. V rámci tohoto záměru Matouš Lipus společně s kurátorkou Jitkou Hlaváčkovou uskutečnili již řadu rozhovorů s bývalými uživateli a pamětníky dřívějších období Kafkárny, z nichž chtějí vytvořit základ pro její historický portrét.

 

Matouš Lipus je sochařem, autorem několika děl ve veřejném prostoru, a v současné době také správcem objektu Kafkárna – ateliéru veškerého sochařství UMPRUM v Praze na Hradčanech, založeného zde sochařem Kurtem Gebauerem.

Kafka’s Studio

The “Kafkárna” is the building of the former studio of the sculptor Bohumil Kafka, which has been continuously used for almost a hundred years for the creation of works of art intended primarily for public space. Since 1990, it has been used by the sculpture studio of the Academy of Arts, Architecture and Design (UMPRUM). The sculptor Matouš Lipus and thirteen other artists have made small artistic interventions in its ancient garden which has served mainly as a repository for old sculptures for decades. An aqueduct, beds of perennial flowers, a bivouac in a tree, a greenhouse, a gaming table, paintings and photographs, an artist’s book of photographs, performances and other artistic actions bring attention and benefits to a neglected place.

*Matouš Lipus, Aleš Novák, Viktor Dedek, Irena Iškievová, Daniel Dlouhý, Tereza Tomanová, Viktor Kákoš, Nico Prokop, Vojtěch Hlaváček, Slávka Hajdeckerová, Stanislav Karoli, Klára Jakešová, Alois Yang, Aliaksandra Yakubouskaya