9. Dušan Zahoranský

Drutěva

Dělnická 54, vedle zastávky Maniny ve směru do Libně. Objekt rozvíjí motiv stávajícího trubkového zábradlí.

Během pátrání po industriálních stopách a reziduích v této, dříve výhradně dělnické oblasti objevil Dušan Zahoranský družstvo dílen a služeb zaměstnávající zdravotně postižené občany – “DRUTĚVA”, které od roku 1950 sídlí V Dělnické ulici poblíž Libeňského mostu. Následně autor s kurátorkou festivalu navázali s družstvem komunikaci, pronikli do chodu jejích chráněných dílen, pracujících dnes zejména s textilem a papírem, vedli debaty s jejich vedením i zaměstnanci.

Na základě této zkušenosti vznikla na družstevním pozemku před budovou Drutěvy instalace, formálně rozvíjející linii stávajícího zábradlí. Svým kruhovým tvarem (a shodou okolností i barvou), připomíná logo Drutěvy, a tvoří zároveň symbolický „stánek“ – výstavní prostor, v němž se ukazuje práce lidí, kteří jsou s dílnami a tím i se zdejším místem spjati často desítky let.

V tomto venkovním stánku/dílně budou v rámci performativního setkání 15. 7. 2021 představeny formy práce, které po více než sedmdesát let vykonávají za zdí budovy Drutěvy zaměstnanci družstva.

Pro tento den vznikne dočasné „družstvo“, v rámci jehož stanov členové z řad zaměstnanců i veřejnosti během jednoho dne vyrobí společně některý z produktů Drutěvy.

Dušan Zahoranský, žijící na Praze 7 a působící na pražské AVU, je sochařsky založený umělec, i když lze říci, že celé jeho dílo je specifickou formou vizuálně-literárního žánru. Esenciální složkou jeho tvorby je však text, často přítomný jen latentně nebo v podobě jediného slova zhmotnělého do podoby objektu. Zahoranského materiálové instalace však často zahrnují rozličná další média včetně nových technologií, a slova pak představují odkazy na kulturní a společenské fenomény, jsou symbolem sdílení, tedy komunikací veřejného. Zájem o lokální charakter dolních Holešovic, založený na specificky “dělnické” historii této lokality, přivedl autora ke zkoumání současné sociální skladby obyvatel a struktury provozů, a také družstevních spoluvlastnictví domů i pracovních dílen.

Drutěva

Since 1950, “DRUTĚVA”, a cooperative of workshops and services employing disabled citizens, has been located in Dělnická Street near the Libeň Bridge. The artist was led to the discovery and subsequent communication with the cooperative by his interest in the working-class character of lower Holešovice, based on the industrial history of the area. His installation, formally developing the line of the railing in front of Drutěva, forms a symbolic “stand” – an exhibition space in which the work is shown of people who have been associated with the workshops and thus with the site for decades.

9. Dušan Zahoranský

Drutěva

Dělnická 54, vedle zastávky Maniny ve směru do Libně. Objekt rozvíjí motiv stávajícího trubkového zábradlí.

Během pátrání po industriálních stopách a reziduích v této, dříve výhradně dělnické oblasti objevil Dušan Zahoranský družstvo dílen a služeb zaměstnávající zdravotně postižené občany – “DRUTĚVA”, které od roku 1950 sídlí V Dělnické ulici poblíž Libeňského mostu. Následně autor s kurátorkou festivalu navázali s družstvem komunikaci, pronikli do chodu jejích chráněných dílen, pracujících dnes zejména s textilem a papírem, vedli debaty s jejich vedením i zaměstnanci.

Na základě této zkušenosti vznikla na družstevním pozemku před budovou Drutěvy instalace, formálně rozvíjející linii stávajícího zábradlí. Svým kruhovým tvarem (a shodou okolností i barvou), připomíná logo Drutěvy, a tvoří zároveň symbolický „stánek“ – výstavní prostor, v němž se ukazuje práce lidí, kteří jsou s dílnami a tím i se zdejším místem spjati často desítky let.

V tomto venkovním stánku/dílně budou v rámci performativního setkání 15. 7. 2021 představeny formy práce, které po více než sedmdesát let vykonávají za zdí budovy Drutěvy zaměstnanci družstva.

Pro tento den vznikne dočasné „družstvo“, v rámci jehož stanov členové z řad zaměstnanců i veřejnosti během jednoho dne vyrobí společně některý z produktů Drutěvy.

Dušan Zahoranský, žijící na Praze 7 a působící na pražské AVU, je sochařsky založený umělec, i když lze říci, že celé jeho dílo je specifickou formou vizuálně-literárního žánru. Esenciální složkou jeho tvorby je však text, často přítomný jen latentně nebo v podobě jediného slova zhmotnělého do podoby objektu. Zahoranského materiálové instalace však často zahrnují rozličná další média včetně nových technologií, a slova pak představují odkazy na kulturní a společenské fenomény, jsou symbolem sdílení, tedy komunikací veřejného. Zájem o lokální charakter dolních Holešovic, založený na specificky “dělnické” historii této lokality, přivedl autora ke zkoumání současné sociální skladby obyvatel a struktury provozů, a také družstevních spoluvlastnictví domů i pracovních dílen.

Drutěva

Since 1950, “DRUTĚVA”, a cooperative of workshops and services employing disabled citizens, has been located in Dělnická Street near the Libeň Bridge. The artist was led to the discovery and subsequent communication with the cooperative by his interest in the working-class character of lower Holešovice, based on the industrial history of the area. His installation, formally developing the line of the railing in front of Drutěva, forms a symbolic “stand” – an exhibition space in which the work is shown of people who have been associated with the workshops and thus with the site for decades.