(foto: Jan Rasch)

8. Mira Gáberová a Eva Jiřička

Břehy Vltavy

Dílo má dvě části:

  1. performativní část, která se uskutečnila v době před začátkem festivalu – viz další text.
  2. autorský záznam performance formou pohlednice s uměleckou mapou a textem, který autorky posílají a rozdávají občanům a návštěvníkům Prahy 7.

„Uskutečnily jsme oddělenou procházku po dvou březích Vltavy v holešovickém meandru. Následně jsme zaslaly srdečný pohled stovkám lidí a vyzvaly je v něm k vytvoření vlastní umělecké performance.“

V nedávném období pandemie Covid19 uskutečnily autorky umělecký happening bez účasti veřejnosti, který přinesl oběma silný osobní prožitek v kontextu rozdělené procházky, kdy každá z autorek putovala ve stejném čase po proudu řeky po jednom z vltavských břehů. Tato zkušenost přinesla autorkám poznání magického potenciálu řeky. Poznání řeky jako přirozené geografické hranice pro identitu okolních čtvrtí, toho, jak se chová vnitřní i vnější břeh řeky, i pochopení různých aspektů propojení člověka s vodou.  Dostalo se jim však také obohacení v osobní rovině: společná, byť rozdělená procházka s plynoucím vodním proudem mezi sebou přinesla prožitek, který autorky popisují jako na „léčebnou kůru vztahu“, kdy je řeka „oddělovala a zároveň spojovala“.

Průběh happeningu, zahrnující zmapování vltavských břehů v oblasti holešovického meandru, sdílejí autorky s místními občany prostřednictvím pohlednic se záznamem happeningu, a zároveň pozváním k jeho vlastní individuální realizaci.

Mira Gáberová a Eva Jiřička tvoří příležitostnou autorskou dvojici, jejíž obě poloviny jsou

obyvatelkami Prahy 7. Jejich nedávnou práci Slavnosti a svátky, probíhající v průběhu celého

roku 2018 tvořila série happeningů, individuálních i zapojujících širší veřejnost, které postupně v průběhu celého roku odrážely subjektivní vnímání a z něj plynoucí oslavy jednotlivých „veřejných slavností“, zejména státních svátků.

The Banks of the Vltava

In November 2020, the artists carried out an artistic happening, without public participation, which brought both of them a strong personal experience and a recognition of the magical potential the river has as a natural geographical boundary for the identity of the surrounding neighbourhoods. The course of the happening, which involved mapping the banks of the Vltava in the area between Prague 7 and Prague 8, was shared by the artists with local citizens through postcards which record the happening and invite them to do the same themselves.
(foto: Jan Rasch)

8. Mira Gáberová a Eva Jiřička

Břehy Vltavy

Dílo má dvě části:

  1. performativní část, která se uskutečnila v době před začátkem festivalu – viz další text.
  2. autorský záznam performance formou pohlednice s uměleckou mapou a textem, který autorky posílají a rozdávají občanům a návštěvníkům Prahy 7.

„Uskutečnily jsme oddělenou procházku po dvou březích Vltavy v holešovickém meandru. Následně jsme zaslaly srdečný pohled stovkám lidí a vyzvaly je v něm k vytvoření vlastní umělecké performance.“

V nedávném období pandemie Covid19 uskutečnily autorky umělecký happening bez účasti veřejnosti, který přinesl oběma silný osobní prožitek v kontextu rozdělené procházky, kdy každá z autorek putovala ve stejném čase po proudu řeky po jednom z vltavských břehů. Tato zkušenost přinesla autorkám poznání magického potenciálu řeky. Poznání řeky jako přirozené geografické hranice pro identitu okolních čtvrtí, toho, jak se chová vnitřní i vnější břeh řeky, i pochopení různých aspektů propojení člověka s vodou.  Dostalo se jim však také obohacení v osobní rovině: společná, byť rozdělená procházka s plynoucím vodním proudem mezi sebou přinesla prožitek, který autorky popisují jako na „léčebnou kůru vztahu“, kdy je řeka „oddělovala a zároveň spojovala“.

Průběh happeningu, zahrnující zmapování vltavských břehů v oblasti holešovického meandru, sdílejí autorky s místními občany prostřednictvím pohlednic se záznamem happeningu, a zároveň pozváním k jeho vlastní individuální realizaci.

Mira Gáberová a Eva Jiřička tvoří příležitostnou autorskou dvojici, jejíž obě poloviny jsou

obyvatelkami Prahy 7. Jejich nedávnou práci Slavnosti a svátky, probíhající v průběhu celého

roku 2018 tvořila série happeningů, individuálních i zapojujících širší veřejnost, které postupně v průběhu celého roku odrážely subjektivní vnímání a z něj plynoucí oslavy jednotlivých „veřejných slavností“, zejména státních svátků.

The Banks of the Vltava

In November 2020, the artists carried out an artistic happening, without public participation, which brought both of them a strong personal experience and a recognition of the magical potential the river has as a natural geographical boundary for the identity of the surrounding neighbourhoods. The course of the happening, which involved mapping the banks of the Vltava in the area between Prague 7 and Prague 8, was shared by the artists with local citizens through postcards which record the happening and invite them to do the same themselves.