10. Milena Dopitová

Lepší špatný nápad už tady nebyl?

Dílo je umístěno vysoko na boční fasádě restaurace Na Kovárně. Je viditelné z ulice Partyzánská ze směru, kde ulice podjíždí železniční trať.

Objekt Lepší špatný nápad už tady nebyl? připomíná zapomenutý život a historii Zátor/Starých Holešovic – industriální části Prahy 7, jež byla až na malé pozůstatky zdemolována v sedmdesátých letech. Na základě archivního průzkumu a rozhovorů s pamětníky vytvořila autorka archetypální příběh života v této čtvrti před její devastací. Z dávného příběhu abstrahovala konkrétní situaci symbolizovanou objektem pouličního basketbalového koše – situaci, která by se v méně tragickém kontextu mohla zdát hravá a poetická. Koš však ztrácí svou funkci – je umístěn vysoko na fasádě staré budovy bývalé restaurace Na Kovárně – jednoho z mála domů, které se zachovaly z původní zástavby. Síť monumentálního koše je navíc uzavřená – hra je ukončená, autentický život byl z těchto ulic vypuzen.

Milena Dopitová je multimediální umělkyně, obyvatelka Prahy 7, pedagožka pražské AVU, a také autorka řady instalací i monumentálních soch ve veřejném prostoru. Svým tématům, často s výrazným sociálním zaměřením, se věnuje s velkou péčí, citlivostí a intimitou.

Hasn’t There Been a Better Bad Idea?

The object reminds one of the forgotten life and history of Zátory – the industrial part of Prague 7 – which, except for a few remains, was demolished in the 1970s. Based on archival research and interviews with surviving witnesses, the artist has created an archetypal story of life in this quarter before it became devastated. She abstracted one particular situation from this story, symbolised by the object of a street basketball hoop – a situation that might seem playful and poetic in a less tragic context.

10. Milena Dopitová

Lepší špatný nápad už tady nebyl?

Dílo je umístěno vysoko na boční fasádě restaurace Na Kovárně. Je viditelné z ulice Partyzánská ze směru, kde ulice podjíždí železniční trať.

Objekt Lepší špatný nápad už tady nebyl? připomíná zapomenutý život a historii Zátor/Starých Holešovic – industriální části Prahy 7, jež byla až na malé pozůstatky zdemolována v sedmdesátých letech. Na základě archivního průzkumu a rozhovorů s pamětníky vytvořila autorka archetypální příběh života v této čtvrti před její devastací. Z dávného příběhu abstrahovala konkrétní situaci symbolizovanou objektem pouličního basketbalového koše – situaci, která by se v méně tragickém kontextu mohla zdát hravá a poetická. Koš však ztrácí svou funkci – je umístěn vysoko na fasádě staré budovy bývalé restaurace Na Kovárně – jednoho z mála domů, které se zachovaly z původní zástavby. Síť monumentálního koše je navíc uzavřená – hra je ukončená, autentický život byl z těchto ulic vypuzen.

Milena Dopitová je multimediální umělkyně, obyvatelka Prahy 7, pedagožka pražské AVU, a také autorka řady instalací i monumentálních soch ve veřejném prostoru. Svým tématům, často s výrazným sociálním zaměřením, se věnuje s velkou péčí, citlivostí a intimitou.

Hasn’t There Been a Better Bad Idea?

The object reminds one of the forgotten life and history of Zátory – the industrial part of Prague 7 – which, except for a few remains, was demolished in the 1970s. Based on archival research and interviews with surviving witnesses, the artist has created an archetypal story of life in this quarter before it became devastated. She abstracted one particular situation from this story, symbolised by the object of a street basketball hoop – a situation that might seem playful and poetic in a less tragic context.