11. Jiří Kovanda a Jiří Sádlo

Stromovka

Dílo je umístěno ve Stromovce poblíž mostu na Císařský ostrov, na trávníku u pěšiny směrem k Malé říčce (tzv. „laguně“) – u piknikového místa asi 80 metrů od mostu po proudu řeky, poblíž silnice Za Císařských mlýnem. Instalace je tvořena dvěma nástěnkami, z nichž jedna obsahuje autorské dílo Jiřího Kovandy, druhá autorskou studii Jiřího Sádla.

Jiří Kovanda bydlí na Praze 7 od devadesátých let a minimálně stejně dlouho navštěvuje park Stromovka a sleduje proměny jeho prostředí z hlediska přírodních podmínek i návštěvnické atmosféry. Ke spolupráci na projektu přizval známého biologa Jiřího Sádla, jenž se mimo jiné dlouhodobě a na vysoce odborné úrovni zabývá vývojem biotopu Trojské kotliny. Na dvou samostatných veřejných nástěnkách, umístěných poblíž mostku na Císařský ostrov, představují oba autoři výstupy svých odborných i uměleckých, každopádně však velmi osobně pojatých reflexí vývoje ekosystému pražské Stromovky.

Jiří Kovanda je mezinárodně významný a vlivný konceptuální umělec a performer působící na české scéně od konce sedmdesátých let. Od osmdesátých let bydlí na Letné na Praze 7.

RnDr. Jiří Sádlo je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii – zkoumání společenství rostlin. Zabývá se také vývojem a proměnami krajiny a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. V současnosti působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích.

Stromovka

Jiří Kovanda has lived in Prague 7 since the 1980s and has been visiting Stromovka park for at least as long, observing the changes in its environment in terms of natural conditions and the atmosphere for visitors. He confronts his reflections on this experience with the scientific reflection of biologist RNDr. Jiří Sádlo who has also been interested in the development of the Troja Basin biotope for a long time. On two separate notice boards, located near the little bridge to Císařský ostrov, both authors present the results of their academic and artistic reflections on the development of the Stromovka ecosystem.

11. Jiří Kovanda a Jiří Sádlo

Stromovka

Dílo je umístěno ve Stromovce poblíž mostu na Císařský ostrov, na trávníku u pěšiny směrem k Malé říčce (tzv. „laguně“) – u piknikového místa asi 80 metrů od mostu po proudu řeky, poblíž silnice Za Císařských mlýnem. Instalace je tvořena dvěma nástěnkami, z nichž jedna obsahuje autorské dílo Jiřího Kovandy, druhá autorskou studii Jiřího Sádla.

Jiří Kovanda bydlí na Praze 7 od devadesátých let a minimálně stejně dlouho navštěvuje park Stromovka a sleduje proměny jeho prostředí z hlediska přírodních podmínek i návštěvnické atmosféry. Ke spolupráci na projektu přizval známého biologa Jiřího Sádla, jenž se mimo jiné dlouhodobě a na vysoce odborné úrovni zabývá vývojem biotopu Trojské kotliny. Na dvou samostatných veřejných nástěnkách, umístěných poblíž mostku na Císařský ostrov, představují oba autoři výstupy svých odborných i uměleckých, každopádně však velmi osobně pojatých reflexí vývoje ekosystému pražské Stromovky.

Jiří Kovanda je mezinárodně významný a vlivný konceptuální umělec a performer působící na české scéně od konce sedmdesátých let. Od osmdesátých let bydlí na Letné na Praze 7.

RnDr. Jiří Sádlo je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii – zkoumání společenství rostlin. Zabývá se také vývojem a proměnami krajiny a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. V současnosti působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích.

Stromovka

Jiří Kovanda has lived in Prague 7 since the 1980s and has been visiting Stromovka park for at least as long, observing the changes in its environment in terms of natural conditions and the atmosphere for visitors. He confronts his reflections on this experience with the scientific reflection of biologist RNDr. Jiří Sádlo who has also been interested in the development of the Troja Basin biotope for a long time. On two separate notice boards, located near the little bridge to Císařský ostrov, both authors present the results of their academic and artistic reflections on the development of the Stromovka ecosystem.