14. Darina Alster

Body of the History / Remembrance

Performance proběhla 23. 6. 2021 14:00-18:00 na piazettě před Národní technickou knihovnou, Praha 6.

Autorský záznam bude umístěn v interiéru Národní technické knihovny od 15. 7. ! 

Autorka konceptu: Darina Alster

Účinkují: Jana Orlová, Šárka Říhová, Tomas Ruller, Barbora Makalová, Zuzana Pipková, In Sáček Veritás, Barbora Kašubová, Tomáš Lorenc, Dominic HAfner (GE), Ingeborg Reichel (SLO), Saydi Vell, Kateřina Olivová, Martin Zet, Martina Dobiasova a kolektiv, Miloš Šejn, Matěj Pšenička, David Helan, Katarina Kadijevic, Antonin Brinda, Kevin Senat (FR), Arseny Pakulin (RU)

Autoři videoinstalace: Michal Kindernay a Pavel Havrda

V rámci festivalu umění ve veřejném prostoru m3 se ve středu 23. 6. 2021 od 12:00 do 16:00 uskutečnila performance umělkyně Dariny Alster s názvem Rememberance / Body of the History na piazzettě před Národní technickou knihovnou na Praze 6.

Skupinové performance se vedle autorky zúčastnilo okolo dvaceti pěti českých i zahraničních uměleckých performerů. Každý z nich, v jednom čase a na jednom místě, na základě své autorské invence, ztvárnil některý z mnoha motivů, které autorka posbírala a zařadila do osobní kroniky událostí z dějin městské části Prahy 6.

Podobně jako ve své předchozí tvorbě využívá i zde Darina Alster nové formy skupinové performance s inscenovanými prvky k interpretaci určitých aspektů současného světa. Ve vrstevnaté improvizované divadelní koláži performeři vlastními těly interpretují historická fakta i osobní příběhy a vzpomínky místních obyvatel. Autorský výběr historických motivů pokrývá dlouhé období od geologického utváření lokálního podloží, přes mytické příběhy vážící se k širšímu okolí, až po nedávné zážitky místních obyvatel v období pandemické krize.

Historie je herstorie, mnoho příběhů navrstvených na sebe. Horizont a vrstvy paměti připomínají členění městské zástavby. Význam i podoba jednotlivých informací se neustále proměnuje s aktuálními změnami paradigmatu. Tyto vrstvy nechávám vyznít v symfonii skupinové performance. Vycházím z metody embodymentu, vtělování, a kolektivního těla.

Společně pracujeme s emocemi, které historické vrstvy vyvolávají. Pokud má město živou pamět, tak těla performerů a performerek se stanou jejím hlasem. Společně vytvoříme performativní strukturu. Tělo paměti města.“ (Darina Alster)

Všichni performeři účinkovali zároveň po celou dobu trvání akce. Situace byla zaznamenávána pomocí kamer umístěných na tělech performujících, či na selfie tyčích v rukách asistentek a asistentů. Tento komponovaný mediální výstup je nedílnou autorskou součástí díla a bude prezentován od poloviny července do konce festivalu m3 na sestavě monitorů v interiéru budovy NTK.

Darina Alster, obyvatelka Prahy 6, se věnuje především novým formám performance s inscenovanými divadelními prvky, kostýmy, a především velmi propracovanou scénografií. Témata představení se pohybují od osobních mysticko-tělesných prožitků až k velmi angažovaným komentářům globálně sdílených aspektů současného světa, často vytěsňovaným či tabuizovaným. Pracuje s napětím mezi zdánlivou racionalitou současných technologií a iracionalitou médií archaických, jako je například astrologie, tarot, mýty a pohádky, a jiné druhy náboženských i světských archetypů.

Body of the History / Remembrance

As in her previous work, the artist uses a group performance with staged elements to interpret certain aspects of the contemporary world. A several-hour-long performance in impressive settings will take place with the participation of at least a dozen performers who will use their own bodies to interpret historical facts and personal stories and memories of the inhabitants of Prague 6 in a layered collage. In this case, a recording of the performance, taken by cameras placed on the bodies of all the performers, will be an inseparable part of the work and will be presented throughout the festival in the form of a projection on the outer wall of the National Technical Library building.

14. Darina Alster

Body of the History / Remembrance

Performance proběhla 23. 6. 2021 14:00-18:00 na piazettě před Národní technickou knihovnou, Praha 6.

Autorský záznam bude umístěn v interiéru Národní technické knihovny od 15. 7. ! 

Autorka konceptu: Darina Alster

Účinkují: Jana Orlová, Šárka Říhová, Tomas Ruller, Barbora Makalová, Zuzana Pipková, In Sáček Veritás, Barbora Kašubová, Tomáš Lorenc, Dominic HAfner (GE), Ingeborg Reichel (SLO), Saydi Vell, Kateřina Olivová, Martin Zet, Martina Dobiasova a kolektiv, Miloš Šejn, Matěj Pšenička, David Helan, Katarina Kadijevic, Antonin Brinda, Kevin Senat (FR), Arseny Pakulin (RU)

Autoři videoinstalace: Michal Kindernay a Pavel Havrda

V rámci festivalu umění ve veřejném prostoru m3 se ve středu 23. 6. 2021 od 12:00 do 16:00 uskutečnila performance umělkyně Dariny Alster s názvem Rememberance / Body of the History na piazzettě před Národní technickou knihovnou na Praze 6.

Skupinové performance se vedle autorky zúčastnilo okolo dvaceti pěti českých i zahraničních uměleckých performerů. Každý z nich, v jednom čase a na jednom místě, na základě své autorské invence, ztvárnil některý z mnoha motivů, které autorka posbírala a zařadila do osobní kroniky událostí z dějin městské části Prahy 6.

Podobně jako ve své předchozí tvorbě využívá i zde Darina Alster nové formy skupinové performance s inscenovanými prvky k interpretaci určitých aspektů současného světa. Ve vrstevnaté improvizované divadelní koláži performeři vlastními těly interpretují historická fakta i osobní příběhy a vzpomínky místních obyvatel. Autorský výběr historických motivů pokrývá dlouhé období od geologického utváření lokálního podloží, přes mytické příběhy vážící se k širšímu okolí, až po nedávné zážitky místních obyvatel v období pandemické krize.

Historie je herstorie, mnoho příběhů navrstvených na sebe. Horizont a vrstvy paměti připomínají členění městské zástavby. Význam i podoba jednotlivých informací se neustále proměnuje s aktuálními změnami paradigmatu. Tyto vrstvy nechávám vyznít v symfonii skupinové performance. Vycházím z metody embodymentu, vtělování, a kolektivního těla.

Společně pracujeme s emocemi, které historické vrstvy vyvolávají. Pokud má město živou pamět, tak těla performerů a performerek se stanou jejím hlasem. Společně vytvoříme performativní strukturu. Tělo paměti města.“ (Darina Alster)

Všichni performeři účinkovali zároveň po celou dobu trvání akce. Situace byla zaznamenávána pomocí kamer umístěných na tělech performujících, či na selfie tyčích v rukách asistentek a asistentů. Tento komponovaný mediální výstup je nedílnou autorskou součástí díla a bude prezentován od poloviny července do konce festivalu m3 na sestavě monitorů v interiéru budovy NTK.

Darina Alster, obyvatelka Prahy 6, se věnuje především novým formám performance s inscenovanými divadelními prvky, kostýmy, a především velmi propracovanou scénografií. Témata představení se pohybují od osobních mysticko-tělesných prožitků až k velmi angažovaným komentářům globálně sdílených aspektů současného světa, často vytěsňovaným či tabuizovaným. Pracuje s napětím mezi zdánlivou racionalitou současných technologií a iracionalitou médií archaických, jako je například astrologie, tarot, mýty a pohádky, a jiné druhy náboženských i světských archetypů.

Body of the History / Remembrance

As in her previous work, the artist uses a group performance with staged elements to interpret certain aspects of the contemporary world. A several-hour-long performance in impressive settings will take place with the participation of at least a dozen performers who will use their own bodies to interpret historical facts and personal stories and memories of the inhabitants of Prague 6 in a layered collage. In this case, a recording of the performance, taken by cameras placed on the bodies of all the performers, will be an inseparable part of the work and will be presented throughout the festival in the form of a projection on the outer wall of the National Technical Library building.